Teatr z bliska 2015

W roku 2015 Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji otrzymało dotację z Urzędu Miasta Gdynia na realizację projektu pt. „Teatr z bliska”. Projekt trwał od marca do grudnia 2015 roku i był realizowany we współpracy z Teatrem Gdynia Główna i Cafe Księgarnią Vademecum.

Głównym działaniem projektu Teatr z bliska w roku 2015 była realizacja 9 popularnonaukowych wykładów z wybranych zagadnień z historii i współczesności teatru:

14 marca – Teatr jako dziwna sztuka (Ewa Ignaczak)

16 kwietnia – Przemiany dramaturgii współczesnej (dr Joanna Puzyna-Chojka)

15 maja – Teatr i widz, sprzężenie zwrotne (Krzysztof Babicki)

13 czerwca – Teatr i architektura (prof. dr hab. Jan Ciechowicz)

18 wrześniaTeatr od zaplecza (Janina Patocka)

9 październikaŚmierć autora we współczesnym teatrze (prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka)

30 październikaTeatr i Festiwal Szekspirowski (prof. dr hab. Jerzy Limon)

6 listopadaArcydzieło i chałtura. Jak nie dać się nabrać teatralnym szarlatanom (prof. Wojciech Owczarski)

20 listopadaTeatr alternatywny (Ida Bocian)

W ramach projektu Teatr z bliska rozpoczęła działalność Czytelnia klasycznego i współczesnego dramatu polskiego. W jej ramach odbyło się 9 spotkań:

20.03 – Janusz Głowacki, Czwarta siostra
13.04 – Gabriela Zapolska, Skiz oraz Ich czworo
24.04 – Maciej Wojtyszko, Dowód na istnienie drugiego – O Gombrowiczu i Mrożku
08.05 – Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port – 10 lat festiwalu w Gdyni
12.06 – Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – przegląd tekstów nagrodzonych i wyróżnionych w roku 2015
13.08 – Dorota Masłowska, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku oraz Między nami dobrze jest
25.09 – Paweł Huelle, Kolibra lot ostatni
13.10 – Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Walizka
18.11 – Zofia Nałkowska, Dom kobiet

Miało miejsce również 5 spotkań warsztatowych:

12 kwietnia – Ogólne zasady edycji tekstów w Internecie
9 maja – Recenzja teatralna
10 maja – Wywiad
13 czerwca – Dbałość o poprawność językową
20 czerwca – Redagowanie zapowiedzi kulturalnej

Odbyły się wizyty w trójmiejskich teatrach. Wizyty były połączone ze spotkaniem z ludźmi tam pracującymi (dyrektorzy, reżyserzy, aktorzy, pracownicy techniczni).

19 października zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

14 listopada zwiedzanie Teatru Miejskiego w Gdyni.

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu w roku 2015 – Katarzyna Gajewska.