O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji powstało w kwietniu 2014, jednak jego założycielki i członkinie działały społecznie już wcześniej jako grupa nieformalna. Współtworzyły czasopismo „De Novo” w latach 2004-2010. Organizowały (we współpracy z YMCA Gdynia) dyktanda dla seniorów. Realizowały spotkania czytelnicze, mające miejsce w kawiarni Vademecum oraz spotkania w ramach „Saloniku Literackiego Brylantowa Broszka” – spotkania te odbywają się od trzech lat, raz w miesiącu.

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany przez Miasto Gdynia pt. Teatr z bliska.

W ramach wydarzeń towarzyszących Nagrodzie Literackiej Gdynia 2014 stowarzyszenie zrealizowało 3 spotkania w ramach Weekendów Literackich: spotkanie poświęcone twórczości Alice Munro, spotkanie o historii i znaczeniu Nagrody Literackiej Gdynia oraz spotkanie, podczas którego czytane i omawiane były ulubione fragmenty utworów nominowanych i nagradzanych. Członkinie stowarzyszenia włączały się także w takie inicjatywy, jak: Czytelnia Dworcowa, Chór Czytelników oraz Plener Czytelniczy.