Mozaika wyznaniowa Drugiej Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury oraz Muzeum Miasta Gdynia zapraszają na spotkanie z prof. Tadeuszem Stegnerem, historykiem specjalizującym się w historii XIX i XX wieku.

Muzeum Miasta Gdynia
28 września, godz. 17:00
Wstęp wolny

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Polskie historie”, w którym proponujemy kulturowe spojrzenie na historię jako opowieść o dziejach i ludziach tworzących epokę poprzedzającą odzyskanie niepodległości. Spotkanie poprowadzi dr Elżbieta Żukowska.

prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG i przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. W 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora.
Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji.

dr Elżbieta Żukowska – literaturoznawczyni, scenarzystka komiksowa, animatorka projektów kulturalnych („Teatr z bliska” 2016, „Miasto Słowa” 2014-2016, „Korzenie kultury” 2017, „Polskie historie” 2018). W pracy badawczej zajmuje się antropologią mitu słowiańskiego i baśni magicznej oraz monomitem w narracyjnych strukturach literackich 
i filmowych. Współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim (Instytut Badań nad Kulturą), instytucjami kultury oraz licznymi organizacjami pozarządowymi.

(projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Gdynia)