Między wiarą a strachem, czyli Reformacja – Rewolucja Lutra

Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane. Doktor Sebastian Duda

Między wiarą a strachem, czyli „Reformacja – Rewolucja Lutra” to ostatni tegoroczny wykład w ramach cyklu „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane”. Gościć będziemy doktora Sebastiana Dudę, teologa, filozofa, historyka i eseistę, wykładowcę Studiów Gender w IBL PAN oraz w Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii. Cykl to popularyzatorska seria wydarzeń, która ma na celu prezentację dorobku polskich naukowców, a także, poprzez otwartą dyskusję, aktywizację osób, które na co dzień nie mają kontaktu z filozofią.

data: 21 grudnia 2017 (czwartek)
godzina: 18:00
miejsce: Gdyńskie Centrum Filmowe, Galeria, pl. Grunwaldzki 2, Gdynia
bilety: wstęp wolny

O temacie wykładu: w przypadku Lutra doszło do głosu napięcie bardzo charakterystyczne dla jego czasu: między wiarą a strachem. Luter – podobnie jak wielu ludzi jego epoki – bał się bardzo mocno, że natura ludzka jest nieuleczalnie skażona. Świadectwa tego widział wszędzie. Dowodem była przede wszystkim jego własna grzeszność. Jej skutkiem musiało być potępienie i śmierć. Kościelna retoryka nie pozostawiała co do tego złudzeń. Kaznodzieje, teologowie, hierarchowie, spowiednicy wciąż dowodzili, że życie nieustannie jest naznaczone umieraniem. Co więcej, w powszechnych wyobrażeniach człowiek ówczesny jeszcze przed zgonem ciągle spotykał dybiących na niego wysłanników śmierci: diabła i jego współpracowników – czarownice, heretyków, złoczyńców i atakujących właśnie Europę niewiernych Turków. Działania tej demonicznej agentury (jak również niemoralność papiestwa i niższego kleru) odczytywano jako znak przyjścia Antychrysta i nieuchronnego Sądu. Luter – po lekturze listów św. Pawła i dzieł św. Augustyna – przeżył wyzwalające doświadczenie. W przeczytanych pismach dostrzegł koncept absolutnego usprawiedliwienia grzesznika przez wiarę w zbawczą moc śmierci Chrystusa. Okazało się, że odkrycie to nie tylko dla niego miało charakter wyzwalający. Taka była podstawowa przyczyna sukcesu reformacji, choć przewrót ów nie zlikwidował egzystencjalnego lęku. Jednak Luter i inni reformatorzy zaczęli go nieco inaczej interpretować. Okazało się, że interpretacja ta mocno wpłynęła na kształtowanie się nowożytnej antropologii filozoficznej.

Dr Sebastian Duda – teolog, filozof, historyk, eseista, publicysta. Członek redakcji „Więzi” i „Laboratorium Więzi”. Pracował na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii. Autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych. Obecnie wykładowca na Studiach Gender w IBL PAN oraz w Warszawskim Studium Filozofii i Teologii.

 

Organizator: Miasto Gdynia, Fundacja Vademecum
Partnerzy: CKG, Gdynia Kulturalna, Gdyńskie Centrum Filmowe,
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luxemburga, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Gdynia Główna
Patroni Medialni: Radio Gdańsk, Filozofuj!, Teologia Polityczna, Tygodnik Powszechny, Machina Myśli, Kwartalnik Artystyczny Bliza, Fundacja Centrum Kopernika, Copernicus Center Press, Filozofia w Praktyce, Gdyńska Strefa Kultury.

Szczegółowy program:
www.vademecumgdynia.org
www.facebook.com/cafevademecum

Przemysław Rydzewski
PR /Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane
Mail: przemek.rydzewski@gmail.com
Ph: +48 502 064 567