Majowe Gdyńskie Spotkania Teatralne

6

Spotkanie III (17 maja 2016)

z udziałem profesor Małgorzaty Jarmułowicz z Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego oraz aktora Dariusza Szymaniaka z Teatru Miejskiego w Gdyni, pedagoga Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Tym razem ważne okazało się doświadczenie pedagogiczne naszych gości.
W interesujący sposób odsłonięto kulisy teatru, aby wskazać jego absolutnie nadrzędne elementy: dobry tekst, talent aktora oraz wrażliwość widza. Jeżeli zachodzi między nimi sprzężenie zwrotne, wtedy bez reszty poddajemy się umowności świata wykreowanego na scenie.

Świadomość gry wynikająca z analizy tekstu, rola intuicji w budowaniu postaci, wykorzystywanie warsztatu aktorskiego i ustawiczne doskonalenie umiejętności – od aktora w teatrze dramatycznym wymaga się naprawdę wiele. A potem jest ta chwila, wspólna dla aktorów i widzów: czas na ukłony i oklaski!                

Magia w teatrze zaczyna się wraz z podniesieniem kurtyny albo wygaszeniem świateł. Uczestnikom gdyńskich rozmów o teatrze magia towarzyszy już drugi sezon.

Elżbieta Wierszko