czytelnia dramatu

Judasz nad morzem – czytelnia dramatu

jastrzebia-7Judasz, bohater sztuki Ireneusza Iredyńskiego pt. „Żegnaj, Judaszu” (1965 r.), pragnie wyzwolić się z piętna imienia. Starając się żyć uczciwie, angażuje się w działalność konspiracyjną, a w wiezieniu nie zdradza swych towarzyszy mimo  brutalności funkcjonariuszy władzy.

 

 

jastzrebia-5Czy jednak można żyć uczciwie i być dobrym człowiekiem w świecie, gdzie rządzi przemoc? Jak być wolnym, szlachetnym, jeżeli nikomu nie można zaufać, kiedy zawodzi przyjaźń i miłość, a wielkie idee i słowa nic nie znaczą?

 

 

jastrzebia-1W scenerii nietypowej dla czytelni dramatu – Jastrzębia Góra w barwach wschodzącego i zachodzącego  słońca – zmierzyłyśmy się z problemem wierności i zdrady, bycia kozłem ofiarnym i poszukiwaniem zbawienia. Naszym zdaniem, sztuka Iredyńskiego, dotykając uniwersalnych kwestii politycznych, moralnych i religijnych, wciąż jest aktualna.

 

jastrzebia-3Skorzystałyśmy także z sugestii Lidii Czartoryskiej-Górskiej („Kuszenie Judasza”), by uwolnić utwór od historycznej perspektywy i przenieść ciężar interpretacji na relacje między postaciami. Analizowałyśmy zachowania bohaterów poprzez pryzmat naszych własnych bogatych doświadczeń.

Elżbieta Wierszko

Jastrzębia Góra

23 – 25 września 2016r.