Gdyńska Telefoniczna Poradnia Językowa

Gdyńska Telefoniczna Poradnia Językowa

Zapraszamy do korzystania z Gdyńskiej Telefonicznej Poradni Językowej, w której dyżurują członkinie naszego stowarzyszenia. Numer kontaktowy: (58) 661 77 68.

Dyżurujący poloniści trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 15:15 – 17:15 odpowiadają na pytania dotyczące poprawności:

  ORTOGRAFICZNEJ
  INTERPUNKCYJNEJ
  GRAMATYCZNEJ
  STYLISTYCZNEJ

udzielają wskazówek dotyczących redagowania:

  WYPRACOWAŃ SZKOLNYCH
  PISM URZĘDOWYCH
  TEKSTÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH
  LISTÓW POLECAJĄCYCH I MOTYWACYJNYCH

podpowiadają jak mówić poprawnie

MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO NAS!