Elżbieta Wierszko

Absolwentka UAM w Poznaniu, nauczycielka języka polskiego, animatorka warsztatów aktywności twórczej, współorganizatorka salonów literacko-artystycznych oraz klubów czytelniczych; na emeryturze zaangażowana studentka Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkini Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Towarzystwa Szekspirowskiego. Publikowała m.in. w antologii „Poeci i pisarze Sopotu” (2014). Współpracuje z gdyńską YMCA i Cafe Księgarnia Vademecum. Wolontariuszka w projekcie Miasto Słowa (NLG).